Zaburzenia psychotyczne są poważnymi chorobami psychicznymi, które mogą powodować cierpienie i niepełnosprawność. Wiążą się one z utratą kontaktu z rzeczywistością, w tym z halucynacjami (widzeniem rzeczy, których nie ma) i urojeniami (silnymi przekonaniami, które nie są prawdziwe). Zaburzenia psychotyczne rozpoznaje się, gdy zachowanie danej osoby staje się tak niezwykłe, że innym trudno jest odnosić się do niej w normalny sposób lub nie jest ona w stanie odpowiednio o siebie zadbać.

Najczęstsze przykłady tego rodzaju zaburzeń

Do zaburzeń psychotycznych zalicza się schizofrenię i chorobę dwubiegunową z psychozą. Osoby cierpiące na schizofrenię często mają problemy z koncentracją i zapamiętywaniem; mogą mieć także trudności z wyrażaniem swoich myśli w spójny sposób. Mogą występować również halucynacje i urojenia.

U osób z zaburzeniem dwubiegunowym, u których występuje psychoza, zwykle występują objawy maniakalne, takie jak gonitwa myśli, wybujałe pomysły, skrajna drażliwość, zmniejszone zapotrzebowanie na sen, zła ocena sytuacji, nadmierne wydatki lub ryzykowne zachowania, takie jak rozwiązłość czy uzależnienie od hazardu.

Zaburzenia psychotyczne rozwijają się z czasem, ale leki mogą pomóc w leczeniu psychozy, co pozwala na powrót do normalnego życia. Chcąc jak najszybciej powrócić do pełni zdrowia można się zdecydować na leczenie zaburzeń psychotycznych w formie online – szybki i sprawny przebieg oraz kontakt ze specjalistą, wyłącznie zwiększy pożądane efekty.