Jakie maszyny i urządzenia składają się na podstawowe wyposażenie piekarni?

Maszyny piekarnicze są wykorzystywane w produkcji chleba i innych wypieków. Należą do nich miksery, blachy do ciasta, piece piekarnicze, garownie i spulchniarki do ciasta..